Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu?