Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo?