Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię?