Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo?