Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo?