Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu?