Czy pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem może zostać usunięty na koszt właściciela?