Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić?