Czy w tej sytuacji widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?