Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony?