Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu?