Czy w tej sytuacji uzasadnione jest zmniejszenie prędkości podczas omijania?