Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanej przeszkody?