Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego?