Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu?