Czy w tej sytuacji prawy pas ruchu jest przeznaczony dla każdego pojazdu?