Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się?