Czy masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, jeśli w tej sytuacji jedziesz przy prawej krawędzi jezdni?