Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej?