Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?