Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?