Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu?