Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze skręcić w prawo?