Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?