Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?