Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?