Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym?