Którą z podanych wielkości należy uwzględnić, ustalając odstęp od poprzedzającego pojazdu?
A
Prędkość pojazdów.
B
Długość pojazdów.
C
Szerokość pojazdów.