Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu?