Czy widoczny znak ostrzega o odcinku drogi, na którym należy zachować szczególną ostrożność ze względu na koleiny w nawierzchni?