Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?