Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów?