Czy w tej sytuacji właściwie wybrałeś miejsce zatrzymania?