Czy w tej sytuacji, wjeżdżając na sąsiedni pas ruchu, masz pierwszeństwo?