Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę?