Czy w tej sytuacji białe punktowe elementy odblaskowe wyznaczają lewą krawędź jezdni?