Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni?