Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni?