Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo?