Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na pasie między jezdniami?