Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w zapory lub półzapory?