Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt?