Czy po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, kierujący pojazdem może z niego wysiąść bez pozwolenia kontrolującego?