Czy w tej sytuacji dozwolone jest zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym?