Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na poboczu?