Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed rowerzystą?