Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdzającym z prawej strony?