Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu?