Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zawracanie?