Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo?